Voor een ambitieuzer Liers klimaatplan

Op de gemeenteraad van 26 juni 2017 staat het Lierse klimaatplan op de agenda. De Lierse Groen-fractie zal dit plan goedkeuren, maar plaatst er verschillende kanttekeningen bij.

Naar aanleiding van de Klimaatconferentie in Parijs stelde Peter Caluwé, gemeenteraadslid voor Groen, de vraag aan het stadsbestuur waarom Lier het Burgemeestersconvenant nog niet ondertekend had. We kregen toen het antwoord dat men dat niet opportuun vond, het was geen prioriteit en bovendien zou het geld kosten om te voldoen aan de voorwaarden, en daarvoor wilde het stadsbestuur geen ruimte maken.

Onze verbazing was groot toen we een jaar later te horen kregen dat het stadsbestuur alsnog zou intekenen op het Burgemeestersconvenant. Wat deed het stadsbestuur van gedachten veranderen?

Geld bleek opnieuw de belangrijkste motivator te zijn. Het stadsbestuur zou immers subsidies kunnen mislopen indien niet werd ingetekend op het Burgemeestersconvenant.

Hoewel Groen tevreden is met de ondertekening van het Burgemeestersconvenant, stelde de motivatie waarom de ondertekening in een stroomversnelling kwam, ons toch teleur. We zien immers heel weinig actie met betrekking tot klimaat, zo laat ons mobiliteitsbeleid wat dat betreft heel wat te wensen over.

Op de gemeenteraad van 26 juni ligt het actieplan voor. De adviesraden konden hier zich reeds over uitspreken. Hoewel alle adviezen positief zijn, plaatsen de raden er flink wat vraagtekens bij. Vragen die de Groen-fractie zich ook stelt bij dit plan.

  • Zo stellen we ons veel vragen bij de betrokkenheid van burgers, verenigingen en bedrijven bij dit plan. Wat dat betreft mag het plan flink verder gaan en de ambitie hebben om heel breed de bevolking en al wie actief is in Lier actief deel te maken van de verdere concretisering en uitwerking van het plan.
  • Op vlak van mobiliteit laat Lier heel wat kansen liggen om een stevige stap vooruit te zetten in het streven naar een verbetering van de luchtkwaliteit en verkeersveiligheid. De modal shift die zo belangrijk is om globale en lokale klimaatdoelstellingen te halen is nog lang niet ingezet in Lier.
  • Tot slot stellen we ons de vraag op welke manier het plan zal gerealiseerd worden. Zoiets vraagt immers mensen en middelen en die zijn niet voorzien. Het zal nodig zijn ervoor te zorgen dat dit plan gedragen binnen de grote verscheidenheid aan diensten in onze stad. Hoewel we in het plan een stap in de goeie richting zien, vragen we ons af of het überhaupt wel mogelijk is om dit plan te realiseren.

Kortom, ontevreden met dit actieplan zijn we niet. Maar voor Groen zijn er nog veel haken en ogen. We hopen dan ook dat het stadsbestuur onze bekommernissen en – meer zelfs – deze van de adviesraden ter harte zal nemen.

Katrien Vanhove – voorzitter en fractieleider Groen

Peter Caluwé – gemeenteraadslid Groen

Bram Van Oosterwyck – gemeenteraadslid Groen

 

Het Burgemeestersconvenant voor klimaat en energie is het grootste stedelijke klimaat- en energie-initiatief ter wereld. Het voorziet in onder meer 40% vermindering van de CO₂-uitstoot tegen 2030, maar ook aanpassing aan de gevolgen van de klimaatwijziging.

Meer info en reeds ingediende klimaatplannen kan je terugvinden op de website van het Burgemeestersconvenant.

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: