Nog nooit was de agenda van de gemeenteraad zo kort. Slechts 11 punten, waarvan 7 inhoudelijke. Drie van deze punten gaan over reglementen die in december reeds werden goedgekeurd, maar nu terug op de agenda staan omdat er wat aan mankeerde.

‘De gemeenteraad is de spil van de democratische besluitvorming in onze stad. We kunnen ons niet inbeelden dat er niet meer inhoud toe te voegen is aan de agenda van de gemeenteraad’, zegt Katrien Vanhove, raadslid voor Groen. ‘Een gemeenteraad, of die nu een lange of een korte agenda heeft, kost de stad alleen al aan presentiegelden 6300 EUR. Dan rekenen we personeels-, administratieve en andere kosten nog niet mee. Van geldverspilling willen we niet spreken, maar meer waar voor dat geld zou mooi zijn.’

Groen klaagt de ‘dure’ gemeenteraad aan nadat de partij er zelf van beschuldigd werd uit te zijn op bijkomende zitpenningen voor het bijwonen van gemeenteraadscommissies. ‘Er was sprake van een ongelijke behandeling van kleine gemeenteraadsfracties bij de verdeling van commissies. Deze ongelijkheid werd door het Vlaams parlement, inclusief de N-VA en de Open VLD, weggewerkt’, gaat Vanhove verder. Groen Lier berichtte hierover in het recentste huis-aan-huisblad wat enkele N-VA-mandatarissen ertoe aanzette berichten op sociale media te plaatsen waarin Groen werd beschuldigd van ‘desinformatie’ en ‘zucht naar zitpenningen’. ‘We zijn hier erg van geschrokken. Te meer omdat we zelf voorstelden om in plaats van 9 commissies er maandelijks slechts één te organiseren, het bedrag van de presentiegelden te verlagen en zo een besparing te realiseren’, besluit Groen-raadslid Katrien Vanhove. Dit voorstel werd echter niet gevolgd en ondertussen werd er een andere regeling uitgewerkt waarbij de 9 commissies in stand gehouden worden.

 

Katrien Vanhove
Gemeenteraadslid Groen – 8e plaats Kamer
0499 170 493
katrien.vanhove@groen.be

Advertenties

Op initiatief van Vlaams volksvertegenwoordiger Bart Caron (Groen) boog de commissie voor Bestuurszaken en Binnenlands Bestuur van het Vlaams parlement zich over de regeling omtrent presentiegelden voor gemeentelijke commissieraadsleden. Aanleiding van deze discussie vormde de beslissing van o.m. het Lierse stadsbestuur om een onderscheid te maken tussen grotere politieke fracties (waarvan de commissieleden wél presentiegeld ontvangen) en kleinere politieke fracties (waarvan de commissieleden géén presentiegeld ontvangen).

“Pure willekeur van N-VA en Open VLD die zo hun eigen gemeenteraadsleden financieel bevoordelen en kleinere politieke fracties – Groen, Lier & Ko en vo-LK die samen liefst 25% van de Lierse bevolking vertegenwoordigen – monddood trachten te maken”, aldus Liers oppositieraadslid Els Van Weert (Groen) die ten strijde trok tegen deze discriminerende maatregel.

De Antwerpse provinciegouverneur Cathy Berx zag geen graten in de klacht van Els Van Weert. De Limburgse provinciegouverneur Herman Reynders velde naar aanleiding van een gelijkaardige klacht evenwel een tegenovergesteld oordeel. Daarop riep Els Van Weert de hulp in van Groen-parlementslid Bart Caron om in het Vlaams parlement de kat de bel aan te binden. Met succes, want de bevoegde commissie in het Vlaams parlement besloot unaniem tot een snelle decreetwijziging die deze discriminerende interpretatie van het gemeentedecreet door het Lierse stadsbestuur onmogelijk maakt.

“N-VA en Open VLD staan met de billen bloot”, aldus Els Van Weert. “Het is bijzonder pijnlijk dat een lokale overheid wordt teruggefloten door het Vlaams parlement omdat ze niet netjes omgaat met de elementaire spelregels van onze democratie.”

Om de presentiegelden zelf is het Els Van Weert overigens niet te doen: “Wat Groen betreft mogen alle gemeentelijke commissievergaderingen gebundeld worden op één maandelijkse vergadering waarop alle gemeenteraadsleden stemrecht hebben en waarvoor ze allen eenzelfde presentiegeld ontvangen. Daarmee slaan we twee vliegen in één klap: de ongeoorloofde discriminatie van kleinere politieke fracties wordt ongedaan gemaakt en als lokale politici dragen we zelf een financieel steentje bij in tijden van crisis.”

Groen Lier-Koningshooikt roept voorzitter van de gemeenteraad Christel Van Den Plas (Open VLD) op om alle fractievoorzitters van meerderheid en oppositie samen te brengen om een consensusvoorstel uit te werken. “Een politieke meerderheid heeft niet het recht om de fundamentele spelregels van onze lokale democratie willekeurig naar haar hand te zetten”, besluit Els Van Weert. “Deze decreetwijziging is een uitstekende aanleiding om over heikele dossiers als deze bruggen trachten te slaan over de grenzen van meerderheid en oppositie heen.”

 

Meer informatie:

Els Van Weert
0477/26.62.40
els.vanweert@groen.be

ivarem

Groen Lier verzet zich met klem tegen de jaarlijkse afvaltaks van € 54 per gezin zoals IVAREM die per 1 januari 2014 zal opleggen. Groen Lier herinnert burgemeester Frank Boogaerts en N-VA aan hun formele verkiezingsbelofte om de belastingen in Lier niet te verhogen en roept het stadsbestuur op om de afvaltaks alvast voor Lierse gezinnen ongedaan te maken.

De jaarlijkse afvaltaks van € 54 die Ivarem vanaf 1 januari 2014 zal opleggen vinden we om meerdere redenen onrechtvaardig, licht Els Van Weert toe:

1. De afvaltaks is ecologisch onrechtvaardig: of je nu weinig of veel afval produceert, iederéén betaalt evenveel.

2. De afvaltaks is sociaal onrechtvaardig: bescheiden inkomens betalen evenveel als topinkomens.

3. De afvaltaks is democratisch onrechtvaardig: het stadsbestuur verschuilt zich enerzijds achter IVAREM, maar verwerpt anderzijds het voorstel van Groen Lier om een compenserende belastingverlaging van € 54 door te voeren voor alle Lierse gezinnen.

4. De afvaltaks is politiek onrechtvaardig: burgemeester

Frank Boogaerts (N-VA) verbreekt zijn grootste verkiezingsbelofte en verhoogt de belastingen voor alle Lierse gezinnen.

“Om dat laatste punt te staven, hoef ik enkel te citeren uit het verkiezingsprogramma van N-VA Lier-Koningshooikt”, aldus Els Van Weert. Leest u even mee:
In het hoofdstuk ‘Betaalbare en klantvriendelijke stad’ garandeert N-VA het volgende: ‘Geen belastingsverhoging door verstandige besparingen.’

Verder luidt het: ‘Elk punt uit dit programma is een keiharde garantie van ons aan U, de Lierenaar en Hooiktenaar. Want de N-VA heeft zich al bewezen als de meest rechtlijnige partij van onze stad. Uw stem zal dus nooit misbruikt worden om iets te doen waar U niet voor gekozen hebt. Wat U hier in ons programma ziet is wat U krijgt voor Uw stem. Gedaan dus met het kiezersbedrog na de verkiezingen! Wij doen het anders. Dat is de eerste verandering die de N-VA U garandeert.’

“Aan alle lezers om te oordelen hoe de afvaltaks die N-VA weigert ongedaan te maken, strookt met deze verkiezingsbelofte”, besluit Els Van Weert.

Meer informatie:
Els Van Weert (0477/26.62.40)
Fractieleider Groen Lier

Groen Lier vraagt stembureau in Paradijs

De Ouderenweek loopt op zijn laatste benen. In de week van 18 tot en met 24 november zette de Vlaamse Ouderenraad in op het thema: ‘Leeftijdsvriendelijke gemeente: een hefboom voor actief ouder worden’. De Vlaamse Ouderenraad, waarvan Groen Plus lid is, schuift verschillende domeinen naar voor waarbinnen een gemeentebestuur maatregelen kan nemen om daadwerkelijk ‘leeftijdsvriendelijk’ te worden.

Zo ook op het domein van burgerparticipatie. Ouderen willen immers ook mee-denken en mee-spreken over een goed beleid voor hun stad of gemeente. Dit begint in het stemhokje. Voor ouderen is het echter niet meer altijd mogelijk om zich naar een stembureau te begeven waardoor er vaak met een volmacht een stem wordt uitgebracht.

Daarom stelt Groen Lier in de gemeenteraad van maandag 25 november 2013 voor om voor de samenvallende verkiezingen van 25 mei 2014 in het nieuwe woonzorgcentrum Paradijs een stembureau te plaatsen.

‘Als ouderen niet meer naar het stemhokje kunnen gaan, brengen we het stemhokje naar hen toe’, zegt Katrien Vanhove, gemeenteraadslid van Groen Lier. ‘Het nieuwe Paradijs in de Transvaalstraat is een ideale plaats om een stembureau in onder te brengen. Niet enkel de bewoners van het woonzorgcentrum kunnen er hun stem uitbrengen maar ook omwonenden die op deze manier kennis maken of nog eens een bezoekje brengen aan dat nieuwe gebouw.’

Eedaflegging Katrien Vanhove in de gemeenteraad

Eedaflegging Katrien Vanhove in de gemeenteraad

Het ontslag van een gemeenteraadslid van sp.a zorgt voor een verschuiving bij de Groen-mandatarissen in Lier. Katrien Vanhove (33), voorzitter van Groen Lier en OCMW-raadslid, komt als eerste opvolger van de verkiezingslijst sp.a-Groen in de gemeenteraad. Els Van Weert krijgt dus het gezelschap van een tweede Groen-gemeenteraadslid. ‘We zijn bijzonder verheugd dat we nu met twee mandatarissen voor Groen in de gemeenteraad zetelen. Samen zullen we er nog beter in slagen om groene punten op de politieke agenda te plaatsen,’ vertelt Katrien Vanhove.

De afgelopen weken viel er in de actualiteit bijzonder veel te lezen over de luchtkwaliteit en de schadelijke gevolgen van fijn stof. ‘Het mondiale luchtvervuilingsprobleem zullen we in Lier niet oplossen, maar elk lokaal bestuur draagt de verantwoordelijkheid om voor eigen deur te vegen en zelf maatregelen te nemen om de levenskwaliteit te verhogen,’ betoogt kersvers gemeenteraadslid Katrien Vanhove. ‘Het nieuwe stadsbestuur is negen maanden aan de slag, bijkomende parkeerplaatsen zijn gerealiseerd, de verkeerscirculatie is gewijzigd, maar het is wachten op de eerste maatregel ten voordele van de zachte weggebruiker,’ besluit Vanhove. Groen Lier zal het niet nalaten om de komende tijd voorstellen in die richting te lanceren.

Katrien Vanhove zal haar huidig mandaat in de OCMW-raad niet combineren met dat van gemeenteraadslid. In haar plaats zal Peter Caluwé (27) lid worden van de OCMW-raad. ‘Een groen verhaal is bij uitstek ook een sociaal verhaal,’ stelt Caluwé. ‘Het einde van de financiële crisis is nog niet in zicht. Hoewel vele Lierenaars niet meteen gevolgen ondervinden van deze crisis, is dat voor heel wat mensen wel zo. Een krachtdadig en effectief sociaal beleid is ook in Lier nodig,’ besluit Peter Caluwé.

Brunch_afbeelding

Lekkere pistoleetjes, versgeperst fruitsap, pastaslaatjes, fruit, yoghurt, eitjes, cake en nog veel meer zelfgemaakt lekkers staat voor jullie klaar op onze eerste Home Made Brunch.

Wanneer? Zaterdag 20 april van 10u tot 14u

Waar? Zaal d’Open Poort, Berlaarsesteenweg 17, Lier

Kostprijs? 12 euro voor volwassenen, 7 euro voor kinderentot 12 jaar, gratis voor kinderen tot 6 jaar

Reserveren? Stuur een mailtje naar ellen.deboeck@groen.be

Betalen? Op rekeningnummer 068 – 2010742 – 56 met vermelding van ‘Brunch’, je naam en het aantal volwassenen en kinderen. Betalen kan ook nog aan de kassa de dag zelf.

Allergieën? Laat ons op voorhand iets weten en we voorzien een waardig alternatief.

Meer info bij Ellen De Boeck – 0474 629 563 – ellen.deboeck@groen.be

We hopen jullie in grote getale te mogen ontvangen!