Fractieleidster Katrien Vanhove bracht op de gemeenteraad van maandag 19 december 2016 volgende tussenkomst over het voorgestelde budget voor 2017.

 

Geacht college, geachte collega-raadsleden,

Vooreerst een hartelijke dank aan de financieel beheerder en zijn medewerkers voor het correct en overzichtelijk opstellen van alle budgettaire instrumenten.

Een jaar geleden vonden we met de Groen-fractie nog reden om u te feliciteren. Vandaag, bij het budget en de goede voornemens voor 2017, moeten we heel hard zoeken naar redenen om u te feliciteren. Mijn budgettussenkomst zal dan ook merkelijk korter zijn dan die van vorig jaar.

Want dit stadsbestuur lijdt aan een schrijnend gebrek aan ambitie. Op geen enkele manier leren we uit dit budget welke richting u met Lier uit wil. Wat voor stad wil u dat Lier in 2030 is? Hoe wil u bestaande uitdagingen het hoofd bieden? Welke droom wil u met onze stad realiseren? Het is niet te vinden in deze documenten. Om het met de woorden van een partijgenoot van mijn christen-democratische buren te zeggen: deze nota’s baden in rustige vastheid. Of eerder, een roestige vastheid. U houdt vast aan een aantal principes maar vergeet de blik op de horizon te houden, rondom u te kijken en te zien hoe we onze stad kunnen laten evolueren.

Een jaar geleden feliciteerden we u nog met uw inspanningen met betrekking tot het beleid rond lokale economie. We gaven toen aan het misschien niet eens te zijn over manier waarop u het deed, maar de poging konden we appreciëren. We zeiden toen ook dat we zouden afwachten wat de resultaten waren. Wel ja. De resultaten. Cijfers zag ik nog niet, maar zelfs met een beperkt zintuiglijk vermogen kan je zien dat er niet zoveel veranderd is. Er sloten zaken en er kwamen er nieuwe bij, dat is op zich niet vreemd. Maar de leegstand is nog steeds erg hoog, alle pogingen van het stadsbestuur ten spijt. De genomen maatregelen blijken een weinig duurzaam of structureel effect te hebben, een ander. Hoog tijd om van een ander vaatje te tappen.

En wat lezen we in de nieuwjaarsbrief van N-VA en Open VLD? ‘Meer van dat!’ Er komen meer evenementen om shoppers uit de buurgemeenten aan te trekken. Niet dat wij iets tegen leuke events hebben, maar ik kan toch niet geloven dat dit de oplossing is? Is het geen tijd om van een ander vaatje te tappen? Eens een grondige studie te maken van Lier en daar het beleid op af te stemmen? Ook met het oog op de toekomst? Een duurzame aanpak als het ware.

Over duurzaamheid gesproken. Dit jaar zagen we het stadsbestuur twee maal verrassend snel handelen. Om de naam van het Kardinaal Mercierplein te wijzigen (daar komen we nog op terug). En om de burgemeestersconvenant te ondertekenen. Toen wij dit een jaar geleden voorstelden, was er geen sprake van een ondertekening. Het is geen prioriteit en we hebben er geen geld voor. Enkele maanden laten, toen bleek dat de stad subsidies zou mislopen, kon het niet rap genoeg gaan. Maar van een echt engagement is geen sprake. De omschakeling naar een zachte mobiliteit staat niet op de agenda van dit stadsbestuur en voor alles wat betrekking heeft op duurzaamheid voorziet de stad een budget van minder dan 10.000 EUR.

Nochtans zijn milieuvriendelijkheid, duurzaamheid en rust precies elementen die van Lier zo’n aangename stad om te wonen maken. U wil toch jonge gezinnen met kinderen aantrekken? Waarom mikt u uw beleid dan niet op hen? We zien het ene appartementsblok na het andere verrijzen. Volgend jaar zullen we u hier uitvoeriger over bevragen. Maar u begrijpt vast wel waarom we niet zien hoe u erin slaagt jonge gezinnen naar Lier te trekken, terwijl Lier daar alle troeven voor in handen heeft.

Dat brengt ons naar welzijn in Lier. Tijdens onze laatste interpellatie over armoede in deze raad, gaf ik de OCMW-voorzitter nog een pluimpje om de vele initiatieven die er zijn met de weinige middelen die ervoor ter beschikking gesteld worden. Er wordt gewerkt vanuit een sterk netwerk en dat is vast en zeker een goede manier van werken. Maar de cijfers, de armoedecijfers zijn wat ze zijn. En Lier ontsnapt niet aan een stijgende armoede, meer zelfs dan het gemiddelde voor heel Vlaanderen.

Als we u een gebrek aan ambitie verwijten is het vooral hier dat we een inspanning missen. Doe vooral verder zoals u bezig bent, maar kies toch ook voor een structurele aanpak! We kregen hier een mooie uiteenzetting over referentiebudgetten, over hoe u dat als richtsnoer kan gebruiken in het sociaal beleid. Maar van de implementatie valt nog niks te merken en ondertussen dikt het aantal mensen in armoede aan.

Tot slot iets over deze raad. Want niet alleen onze fractie, maar ook enkele collega’s stelden het afgelopen jaar de magere gemeenteraadsagenda’s aan de kaak. U treedt hier geen spelregels mee de voeten, u doet het absolute minimum van wat u moet doen. Maar mag lokale democratie niet wat meer zijn dan dat? Dan het volgen van de regeltjes? (En dan vergeten we even de vaudeville over het Kardinaal Mercierplein waarbij u een hele procedure even scheen te vergeten.) Burgers betrekken bij het beleid? We zien het nauwelijks. U beloofde een ruim traject rond de Normaalschool, we hebben nog steeds niet veel zien bewegen. Om nog maar te zwijgen van al die andere interessante thema’s waarrond u samen met burgers tot sterk en ambitieus beleid zou kunnen komen.

Bij uw aantreden als bestuur voor onze stad formuleerde u stevige ambities. Eén ervan is ingelost. U hebt de schuld afgebouwd. Dan toch een felicitatie. Maar u bent uit het oog verloren welke fantastische mogelijkheden een mooie stad als Lier heeft en kan hebben. U zit aan het stuur. Met enkele welgemikte maatregelen kan u onze stad op een modern spoor richting de toekomst zitten. Maar die ambitie lezen we of zien we niet. We kabbelen rustig verder, halen oude receptjes uit de kast voor de aanpak van problemen. En als er iemand – zoals ik klaagt – kan u inderdaad zeggen dat u toch iets gedaan hebt. Wel nu, dat is niet genoeg. Probeer eens andere recepten, trek desnoods een andere kast open. Maar toon eens wat ambitie. Er is zoveel meer en beter mogelijk.

Advertenties
%d bloggers liken dit: